ஜோதிடம்

புத்தாண்டு வார ராசிபலன் (01-07 ஜனவரி 2023) - இந்த ராசிக...

Weekly Horoscope For 01 January 2023 To 07 January 2023 : புத்தாண்டு வார ராசிபலன...

இன்றைய ராசிபலன் (27 டிசம்பர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 27 டிசம்பர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் (23 டிசம்பர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 23 டிசம்பர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் (21 டிசம்பர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 21 டிசம்பர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் (13 டிசம்பர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 13 டிசம்பர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

புத்தாண்டில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் யார் ...

2023 ஆம் ஆண்டு சில ராசிக்காரர்களுக்கு துரதிர்ஷ்டமான ஆண்டாக இருக்க போகின்றது. இது...

வார ராசிபலன் (நவம்பர் 13, 2022 முதல் நவம்பர் 19, 2022 வரை)

இந்த வாரம், அதாவது நவம்பர் 13, 2022 முதல் நவம்பர் 19, 2022 வரையிலான காலக்கட்டத்த...

இன்றைய ராசிபலன் (31 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 31 அக்டோபர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் (12 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 12 அக்டோபர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

அக்டோபர் 16 முதல் மிதுனம் செல்லும் செவ்வாயால் இந்த 6 ரா...

செவ்வாய் பெயர்ச்சியானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்களை வாரி வழங்கும். எந்த ரா...

இன்றைய ராசிபலன் (11 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan...

இன்றைய ராசிபலன் (11 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan - Today Rasi Palan - 11 ...

இன்றைய ராசிபலன் (06 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 06 அக்டோபர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் (05 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 05 அக்டோபர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசிபலன் ( 04 அக்டோபர் 2022) - Indraya Rasi Palan

இன்றைய ராசிபலன் – 04 அக்டோபர் 2022 (Today Rasi Palan) - மேஷம் முதல் மீனம் வரையுள...

இன்றைய ராசி பலன் (21.09.2022) | Indraya Rasi Palan 2022...

Indraya Rasi Palan 2022 | Today Rasi Palan 2022 in Tamil | இன்றைய ராசி பலன்கள் 2022

அடுத்த 6 மாதத்திற்கு அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் ராசி...

நவக்கிரகங்களில் நிழல் கிரகங்களான இராகு - கேது எந்த வீட்டில் இருக்கின்றனவோ அந்த வ...

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.