அரபிக் குத்து பாடல் வரிகள் | Arabic Kuthu Song Lyrics | Beast

Arabic Kuthu Song Lyrics | Beast First Single Song Lyrics | Thalapathy Vijay | Nelson | Anirudh | Beast Movie

அரபிக் குத்து பாடல் வரிகள் | Arabic Kuthu Song Lyrics | Beast
MOVIE BEAST
MUSIC anirudh ravichander
LYRICS Sivakarthikeyan
SINGERS anirudh ravichander, Jonita Gandhi

 Arabic Kuthu Song Lyrics in Tamil

ஆண் : ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தா
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி போ…
…(இசை)…

ஆண் : மலம பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா பித்தா தே
மல பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா தே
ஏ.. மலம பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா பித்தா தே
மல பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா தே
ஆண் : ஹோலி ஹோலி
பக்கதுல சிரிக்கும் ரங்கோலி
ஜாலி ஜாலி
வெக்கதுல மயங்குறன் டோலி
பெண் : காலி காலி
மொத்ததுல அவனும் தான் காலி
ஜாலி ஜாலி
அடிபொலி

ஆண் : ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தா
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி போ…ஓஒ…
ஆண் : ஓ க்யூட்டி நீ சுவீட்டி
உன் ப்யூட்டி
அதில் மாட்டி
நான் மெல்லம்மா மெல்லம்மா காலி
அத சொல்லல சொல்லல போடி
முதல் வாட்டி படம் காட்டி
என்ன வாட்டி கண்ணக் காட்டி
லவ்வ கொஞ்சமா கொஞ்சமா ஏத்தி
என்ன செஞ்சிட்டா செஞ்சிட்டா ஒருத்தி..
பெண் : இவன் யாரோ சொக்கவச்சானே
என் மனசுக்குள்ள குழந்தை போல
கொஞ்சிக்கிட்டானே
லவ்வ வச்சானே
இவன் யாரோ கிக்கா வச்சானே
என் வயசுக்குள்ள முதல் மழைய
ஃபீல்லா வச்சானே


ஆண் : ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி (ஆஹான்)
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி (ஆஹான்)
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி (ஆஹான்)
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி (ஆஹான்)

பெண் : ஹேய் பிதா ஆ..
ஆண் : ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி
ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி
பெண் : ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஈ பலுபபிதா
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஏ.. வத்தாதே
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஈ பலுபபிதா
ஹல்லுவா ஈ பலுபபிதாதே
ஏ.. வத்தாதே
ஆண் : ஹோலி ஹோலி
பக்கதுல சிரிக்கும் ரங்கோலி
ஜாலி ஜாலி
வெக்கதுல மயங்குறன் டோலி
பெண் : காலி காலி
மொத்ததுல அவனும் தான் காலி
ஜாலி ஜாலி
அடிபொலி

ஆண் : ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தா
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி ஹபி போ…
ஆண் : ஓ க்யூட்டி நீ சுவீட்டி
உன் ப்யூட்டி
அதில் மாட்டி
நான் மெல்லம்மா மெல்லம்மா காலி
அத சொல்லல சொல்லல போடி
முதல் வாட்டி படம் காட்டி
என்ன வாட்டி கண்ணக் காட்டி
லவ்வ கொஞ்சமா கொஞ்சமா ஏத்தி
என்ன செஞ்சிட்டா செஞ்சிட்டா ஒருத்தி..
பெண் : இவன் யாரோ சொக்கவச்சானே
என் மனசுக்குள்ள குழந்தை போல
கொஞ்சிக்கிட்டானே
லவ்வ வச்சானே
இவன் யாரோ கிக்கா வச்சானே
என் வயசுக்குள்ள முதல் மழைய
ஃபீல்லா வச்சானே

ஆண் : ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தா
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி வந்தாலே
ஹல மிதி ஹபி போ
ஹல மிதி மிதி போ…ஓஒ…
ஆண் : மலம பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா பித்தா தே
மல பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா தே
ஏ.. மலம பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா பித்தா தே
மல பித்தா பித்தா தே
மலம பித்தா தே

ஆண் : ஹேய் பிதா பலிஹபி
பலிபாதி பலிஹபி
பலிஹபிதா பலிஹபி
வல்லே வல்லே பலிஹபி
ஹேய் பிதா ஹலமிதி
பலிபாதி ஹலமிதி
பலிஹபிதா ஹலமிதி
ஹலமிதி ஹபி போ..

Arabic Kuthu Song Lyrics in English

Male : Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaa
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi po….
…(music)…
Male : Malama pithaa piththaa they
Malama pithaa piththaa they
Maa pithaa piththaa they
Malama piththaa they
Ae…Malama pithaa piththaa they
Malama pithaa piththaa they
Maa pithaa piththaa they
Malama piththaa they
Male : Holi Holi
Pakkathula sirikkum rangoli
Jolly jolly
Vekkathula mayanguran doli
Female : Gaali Gaali
Moththathula avanum thaan gaali
Jolly jolly
Adipoli
Male : Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaa
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi po..Ohh…
Male : Oh cutie nee sweetie
Un beauty adhil maatti
Naan mellamma mellamma gaali
Atha sollala sollala podi
Mudhal vaatti padam kaatti
Ennna vaatti kanna kaatti
Love ah konjamaa konjamaa yethi
Enna senjitta senjittaa oruthi..
Female : Ivan yaaro sokkavachaaney
En manasukkulla kolanthai pola
Konjikkittaaney
Love ah vachaaney
Ivan yaaro kick ah vachaaney
En vayasukkulla mudhal mazhaiya
Feel aah vachaaney
Male : Halamithi habi po
Halamithi habi (Ahaan)
Halamithi habi po
Halamithi habi (Ahaan)
Halamithi habi po
Halamithi habi (Ahaan)
Halamithi habi po
Halamithi habi (Ahaan)

 Female : Hey pithaa aah..
Male : Hey pithaa balihabi
Balipaathi balihabi
Balihapithaa balihabi
Valle valle balihabi
Hey pithaa balihabi
Balipaathi balihabi
Balihapithaa balihabi
Valle valle balihabi
Female : Halwa ee balubapithaathey
Ee balubapithaathey
Halwa ee balubapithaathey
Ae…vaththaathey
Halwa ee balubapithaathey
Ee balubapithaathey
Halwa ee balubapithaathey
Ae…vaththaathey
Male : Holi Holi
Pakkathula sirikkum rangoli
Jolly jolly
Vekkathula mayanguran doli
Female : Gaali Gaali
Moththathula avanum thaan gaali
Jolly jolly
Adipoli
Male : Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaa
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi po..Ohh…
Male : Oh cutie nee sweetie
Un beauty adhil maatti
Naan mellamma mellamma gaali
Atha sollala sollala podi
Mudhal vaatti padam kaatti
Ennna vaatti kanna kaatti
Love ah konjamaa konjamaa yethi
Enna senjitta senjittaa oruthi..
Female : Ivan yaaro sokkavachaaney
En manasukkulla kolanthai pola
Konjikkittaaney
Love ah vachaaney
Ivan yaaro kick ah vachaaney
En vayasukkulla mudhal mazhaiya
Feel aah vachaaney
Male : Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaa
Halamithi habi po
Halamithi habi vanthaaley
Halamithi habi po
Halamithi habi po..Ohh….
Male : Malama pithaa piththaa they
Malama pithaa piththaa they
Maa pithaa piththaa they
Malama piththaa they
Ae…Malama pithaa piththaa they
Malama pithaa piththaa they
Maa pithaa piththaa they
Malama piththaa they
Male : Hey pithaa balihabi
Balipaathi balihabi
Balihapithaa balihabi
Valle valle balihabi
Hey pithaa Halamithi
Balipaathi Halamithi
Balihapithaa Halamithi
Halamithi habi po…

நாட்டு நடப்புகளை உங்கள் அலைபேசியில் பெற்றுக்கொள்ள Colomboதமிழ் WHATSAPP இல் இணையுங்கள் JOIN NOW


NEWS21
Colomboதமிழ் இணையதளத்தை இங்கே கிளிக் செய்து Follow செய்யுங்கள்...

NEWS21
Colomboதமிழ் Youtube சேனலை இங்கே கிளிக் செய்து Subscribe செய்யுங்கள்...