ரயில் சேவைகள் தொடர்பில் வெளியான அறிவித்தல்

ரயில் சேவைகளை முன்னெடுப்பதற்கு எரிபொருள் விநியோகம் தொடர்பான கட்டுப்பாட்டினால் எவ்வித தாக்கமும் ஏற்படாது என அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் சேவைகள் தொடர்பில் வெளியான அறிவித்தல்

ரயில் சேவைகள் வழமை போன்று இன்று (28) முன்னெடுக்கப்படும் என ரயில் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் சேவைகளை முன்னெடுப்பதற்கு எரிபொருள் விநியோகம் தொடர்பான கட்டுப்பாட்டினால் எவ்வித தாக்கமும் ஏற்படாது என அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் அத்தியாவசிய சேவைகளை மாத்திரம் முன்னெடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பல தரப்பட்ட சேவைகளும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையையும் ரயில் சேவைகள் வழமை போன்று முன்னெடுக்கப்படும் என புகையிரத திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.