அரச ஊழியர்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்படவுள்ள அதிர்ச்சி தீர்மானம்

இலங்கையில் அரச ஊழியர்கள் பலரை நஷ்டஈடு வழங்கி வீட்டிற்கு அனுப்ப நேரிடுமென விவசாயத்துறை அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அரச ஊழியர்கள் தொடர்பில் எடுக்கப்படவுள்ள அதிர்ச்சி தீர்மானம்

இலங்கையில் அரச ஊழியர்கள் பலரை நஷ்டஈடு வழங்கி வீட்டிற்கு அனுப்ப நேரிடுமென விவசாயத்துறை அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற 2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டத்தின் மீதான 2ஆம் நாள் விவாதத்தில் உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இந்த விடயத்தை கூறியுள்ளார்.

அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை மட்டுப்படுத்த வேண்டும். தற்போதுள்ள 15 இலட்சம் அரச ஊழியர்கள் என்ற எண்ணிக்கையை அரசினால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் உள்ளது.

எனவே இவர்களுக்கான செலவீனங்களை குறைக்க ஒரு சில அரச நிறுவனங்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் அல்லது நஷ்டஈடு வழங்கி அரச ஊழியர்களை வீட்டிற்கு அனுப்ப நேரிடும்.

மறுபுறம் அத்தியாவசிய அரச பதவிகளில் வெற்றிடம் காணப்படுகிறது. ஆனால் வெற்றிடமாக உள்ள அரச பதவிகளுக்கான நியமனங்களை கூட வழங்க முடியாத நிதி நெருக்கடி காணப்படுகிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.