கட்டா குஸ்தி நாயகியின் வைரல் போட்டோஸ்

2017-ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான நிஜன்டுகல்லுடே நட்டில் ஒரிடுவா என்ற படத்தின் மூலம் திரைத்தறையில் அறிமுகமானவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி.

1 / 10

1.

2017-ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான நிஜன்டுகல்லுடே நட்டில் ஒரிடுவா என்ற படத்தின் மூலம் திரைத்தறையில் அறிமுகமானவர் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி.

Next