கணினி செய்திகள்

Gmail இல் கொட்டிக்கிடக்கும் மெயில்களை எப்படி எளிமையாக அழிப்பது? 

நம் அனைவரிடமும் ஒரு ஈமெயில் ஐடி-யாவது நிச்சயமாக இருக்கும். இன்னும் சிலரிடம் குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று ஜிமெயில் மின்னஞ்சன்னல்களாவது...

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.