வன்முறையில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை

அமைதியாக செயற்படுமாறு பாதுகாப்புப் படைகளின் பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா, மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

வன்முறையில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை

அமைதியாக செயற்படுமாறு பாதுகாப்புப் படைகளின் பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா, மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

வன்முறையில் ஈடுபடுவோரை கட்டுப்படுத்த, முப்படையினர் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க நேரிடும் என இராணுவத் தளபதி மேலும் கூறியுள்ளார்.