34,000 ஆசிரியர் நியமனங்கள் – கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு

மார்ச் மாதம் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், 26,000 புதிய பட்டதாரி ஆசிரியர்களையும் 8,000 விஞ்ஞான கல்லூரி ஆசிரியர்களையும் இணைத்துக்கொள்ள உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்தார்.

34,000 ஆசிரியர் நியமனங்கள் – கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு

மார்ச் மாதம் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், 26,000 புதிய பட்டதாரி ஆசிரியர்களையும் 8,000 விஞ்ஞான கல்லூரி ஆசிரியர்களையும் இணைத்துக்கொள்ள உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்தார்.

பிரதமரின் செயலாளர் தலைமையிலான அமைச்சரவை மீளாய்வுக் குழுவொன்ல் அமைச்சர் பிரேமஜயந்த இந்த திட்டத்திற்கான விசேட அனுமதியைப் பெற்றிருந்தார்.

அதன்படி 40 வயதுக்குட்பட்ட பட்டதாரிகள் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் என்றும் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க பெப்ரவரி 10 வரை அவகாசம் உள்ளது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

க.பொ.த மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் கற்பிப்பதற்காகவும் அதில் சிலர் உயர்தர மாணவர்களுக்கு பாடங்களை கற்பிக்க நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

சமீபத்தில் 12,000 ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து வெற்றிடமாக உள்ள ஆசிரியர் பதவிகளுக்கு, தேசிய பாடசாலைகளில் புதிதாக 4,000 பட்டதாரி ஆசிரியர்களையும் மீதமுள்ளவர்களை மாகாண பாடசாலைகளுக்கும் ஒதுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருந்தாலும், மேல் மாகாணம் உட்பட ஏனைய மாகாணங்களில் உள்ள பாடசாலைகள் தமிழ் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை எதிர்நோக்குகின்றன. தமிழ் ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் உள்ள பகுதிகளில் இவர்களை நியமிக்க கல்வி அமைச்சு எதிர்பார்க்கிறது