விரைவில் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்

உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுவதாகவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

விரைவில் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்

அடுத்துவரும் 6 மாதங்களில் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பதவிக்காலம் வரும் மார்ச் 20ம் திகதியுடன் முடிவடைகிறது.

உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுவதாகவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, செப்ரெம்பர் 20ஆம் திகதிக்குப் பின்னர், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 20ஆம் திகதி வரையான 6 மாதங்களுக்குள் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் பதவிக்காலம் கடந்த மார்ச் மாதம் 20ஆம் திகதியுடன் முடிவடையவிருந்த போதிலும் உள்ளுராட்சிக்கு பொறுப்பான அமைச்சரின் தலையீட்டினால் அதனை ஒரு வருட காலத்திற்கு நீடிக்க நடவடிக்கை எடுத்தார்.

ஆனால், அந்த நிறுவனங்களின் உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலத்தை நீடிக்கும் அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருக்கு இல்லை என்பதால், உள்ளாட்சித் தேர்தல் ஆறு மாதங்களில் நிச்சயம் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.