ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை

இலங்கையில் ஐந்து மாவட்டங்களில் 1ஆம் நிலை மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை

இலங்கையில் ஐந்து மாவட்டங்களில் 1ஆம் நிலை மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி இரத்தினபுரி , கேகாலை மற்றும் வரக்காபொல பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளுக்கு இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கொழும்பு சீதாவக்க பிரதேச செயலகப் பிரிவு, களுத்துறை இங்கிரிய மற்றும் காலி நாகொட ஆகிய பிரதேசங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு மண்சரிவு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய இந்த எச்சரிக்கை இன்று இரவு 7 மணி வரை அமுலில் இருக்கும் என தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.