இன்று முதல் அத்தியவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு!

5 அத்தியவசிய பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக லங்கா சதொசவில் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இன்று முதல் அத்தியவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு!

5 அத்தியவசிய பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக லங்கா சதொசவில் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இவ்வாறு பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

நெத்தலியின் விலை 200 ரூபாயினாலும், கோதுமை மாவின் விலை 96 ரூபாயினாலும், வௌ்ளை சீனியின் விலை 22 ரூபாயினாலும், பருப்பின் விலை 17 ரூபாயினாலும் மற்றும் உள்நாட்டு டின் மீனின் விலை 105 ரூபாயினாலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.